بررسی میزان برخورداری از خدمات عمومی در نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر های استان مازندران) فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای مقاله 2، دوره 9، شماره 35، پاییز 1398 ، صفحه 13-26 اصل مقاله (1105 K) قیمت گذاری بهینه پارکینگ های عمومی (مطالعه موردی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان). تحقیقات اقتصادی, 50, 3, 1394, 751-776. doi: 10.22059/jte.2015.55811

معرفی پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سیاستگذاری: مطالعه موردی مجله مطالعات

فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 5(4), 281-306. doi: 10.22059/jppolicy.2020.75201 MLA پرویز دلیرپور. معرفی پژوهش های بین المللی حوزه سیاستگذاری: مطالعه موردی مجله مطالعات سیاستگذاری

(1394). 'مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)', مدیریت دولتی, 7(3), pp. 637-656. doi: 10.22059/jipa.2015.53468

فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 5, 4, 1398, 57-73. doi: 10.22059/jppolicy.2020.75194

شرکت های دولتی عراق: مطالعه ی موردی جهت اصلاح هزینه های عمومی READ IN: عربي, ENGLISH, Trke توسط علی المولوی - 2018-10-13 154 Share on Facebook Tweet on Twitter از میان مهم ترین پرسش هایی که در انتظار دولت آینده ی عراق

نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی صفحه 33-56 رضا پاینده؛ حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ محمد رحمتی مشاهده مقاله اصل مقاله 895.09 K

فرضیه تعدیل آرام: یک مطالعه موردی برای ایران

مطالعه حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه تعدیل آرام، برای صنایع کارخانه ای کشور ایران، طی دوره زمانی 85-1381، در سطح 4 رقم طبقه بندی isic، با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است.

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی؛ مطالعه ی موردی کتابخانه های عمومی شهر زنجان تعداد صفحات: 15 | تعداد نمایش خلاصه: 0 | نظرات: 0 سال انتشار: 1398 محل انتشار: دومین کنگره

مطالعه حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه تعدیل آرام، برای صنایع کارخانه ای کشور ایران، طی دوره زمانی 85-1381، در سطح 4 رقم طبقه بندی isic، با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است.

بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده: مطالعه موردی سازمان های خدمات عمومی شهر تهران Learning organization theory is a key theory in organizational stud-ies.

بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده: مطالعه موردی سازمان های خدمات عمومی شهر تهران Learning organization theory is a key theory in organizational stud-ies.

مطالعه موردی یا همان Case Study معروف، همیشه و همه جا در آموزش مدیریت و مهارت مورد استفاده قرار می گرفته است. مطالعه موردی با مثال، چند تفاوت کلیدی دارد که معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

توتونچی ستوبادی، مجتبی و موسوی، سیامک،1399،تاثیر بین سیاست عمومی بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی صنعت برق)،چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران،تهران

مطالعه موردی یا همان Case Study معروف، همیشه و همه جا در آموزش مدیریت و مهارت مورد استفاده قرار می گرفته است. مطالعه موردی با مثال، چند تفاوت کلیدی دارد که معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

مقاله شناسایی عوامل بازدارنده اجرای خط مشی های عمومی:مطالعه موردی

مشخصات نویسندگان مقاله شناسایی عوامل بازدارنده اجرای خط مشی های عمومی:مطالعه موردی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فرج الله رهنورد - استادموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

زبان های خارجی انگلیسی تعیین سطح (1) عمومی (6) انگلیسی کاربردی مطالعه موردی؛ به کارگیری BSC در یک شرکت بیمه فصل بعدی مکتب خونه درباره ی ما وبلاگ

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی؛ مطالعه ی موردی کتابخانه های عمومی شهر زنجان تعداد صفحات: 15 | تعداد نمایش خلاصه: 0 | نظرات: 0 سال انتشار: 1398 محل انتشار: دومین کنگره

قاسم زاده, رضا, پازکی, مریم, هویدی, حسن, حیدری, رمضان. (1396). آثار دما بر فرآیند گازی سازی هیدروترمال پسماندهای کارخانه های تولید کاغذ، مطالعه موردی: کارخانه های کاغذسازی شمال ایران.

حفظ و بهود ایمنی و سلامت در کار: مطالعه موردی کارخانه سیمان هاما بوزیان (الجزایر) عنوان انگلیسی Preserving and improving the safety and health at work: Case of Hamma Bouziane cement plant (Algeria)

رمضانی، محسن و ابطحی، نعیمه سادات،1399،امکان سنجی ایجاد بازار روز با هدف خلق فضای عمومی شهری (مطالعه موردی: بازار روز چمگردان)،کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های

بررسی میزان برخورداری از خدمات عمومی در نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر های استان مازندران) فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای مقاله 2، دوره 9، شماره 35، پاییز 1398 ، صفحه 13-26 اصل مقاله (1105 K)